شکایت

واحد شکایت و رسیدگی به اجراییات

ارسال شکایت برای شرکت

زیست پزشکی

زیست شناسی پزشکی

زیست پزشکی (Biomedicine) یک حوزه تحقیقاتی و کاربردی در علوم پزشکی به شمار می‌آید که از اصول و مفاهیم زیست شناسی، شیمیایی، فیزیکی و مهندسی استفاده می‌کند تا بهبود در تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش کیفیت زندگی انسان‌ها را فراهم کند. این حوزه بر در کنار هم قرار دادن دانش‌های پایه مختلف به عنوان ابزاری برای تعیین و حل مشکلات پزشکی متمرکز است.

فلورسنت

تصویر فلورسنت

فلورسانس (Fluorescence) یک پدیده‌ فیزیکی است که زمانی اتفاق می‌افتد که یک ماده برای مدت کوتاهی با یک نور برخورد کرده، انرژی این نور را به صورت فوتون (کوانتوم‌های انرژی) جذب می کند و سپس بخشی از این انرژی نورانی را با طول موج بلندتر به شکل فلورسانس از خود ساطع می کند. این پدیده در بسیاری از مواد شیمیایی و فیزیکی به وضوح مشاهده می‌شود و می‌توان از آن برای انجام آزمایش‌های مختلف و همچنین در دستگاه‌ها و وسایل الکترونیکی استفاده کرد.

ژن

واحد اصلی وراثت از والدین به فرزند منتقل می شود. ژن‌ها از توالی‌هایی از DNA تشکیل شده‌اند و یکی پس از دیگری در مکان‌های خاصی روی کروموزوم‌های هسته سلول‌ها قرار گرفته‌اند. آنها حاوی اطلاعاتی برای ساخت پروتئین های خاصی هستند که منجر به بیان یک ویژگی یا ویژگی فیزیکی خاص مانند رنگ مو یا رنگ چشم یا عملکرد خاصی در یک سلول می شود.

کروموزوم

dna کروموزوم

در هسته هر سلول، مولکول DNA در ساختارهای نخ مانندی به نام کروموزوم بسته بندی می شود. هر کروموزوم از DNA تشکیل شده است که چندین بار در اطراف پروتئین هایی به نام هیستون ها پیچیده شده است که ساختار آن را پشتیبانی می کند.

ستوژنتیک

سیتوژنتیک چیست؟

سیتوژنتیک اساساً شاخه ای از ژنتیک است، اما همچنین بخشی از زیست شناسی سلولی/سیتولوژی (بخشی از آناتومی انسان) است که به چگونگی ارتباط کروموزومها با رفتار سلولی، به ویژه به رفتار آنها در طول میتوز و میوز مربوط میشود.

سرطان

پارس ژن پویا سرطان سرطان بیماری است که در آن برخی از سلولهای بدن بطور غیرقابل کنترلی رشد میکنند و به سایر قسمتهای بدن گسترش مییابند. سرطان تقریبا در هر نقطه از بدن انسان که از تریلیونها سلول تشکیل شده است، میتواند شروع شود. بطور معمول، سلولهای انسانی رشد و تکثیر میشوند (از طریق فرآیندی […]

علم

علم science article

پارس ژن پویا علم علم تلاشی سختگیرانه و منظم است که دانش را در قالب توضیحات و پیش بینیهای قابل آزمایش درباره جهان میسازد و سازمان میدهد. علم مدرن بطور معمول به سه شاخه اصلی تقسیم میشود: علوم طبیعی (به عنوان مثال، فیزیک، شیمی، و زیست شناسی)، که جهان فیزیکی را مطالعه میکنند. علوم اجتماعی […]

سلول

سلول cell biology cocept

پارس ژن پویا سلول سلول، در زیست شناسی، واحد اصلی متصل به غشاء است که حاوی مولکول های اساسی حیات است و همه موجودات زنده از آن تشکیل شده اند. تک سلولی اغلب به خودی خود یک ارگانیسم کامل است، مانند یک باکتری یا مخمر. سلولهای دیگر با بالغ شدن، عملکردهای ویژه ای را به […]

تصویربرداری

photography تصویربرداری

پارس ژن پویا تصویربرداری تکنیکهای تصویربرداری زیستی نوری تصویربرداری هنر، کاربرد و تمرین ایجاد تصاویر با ثبت نور است، یا بصورت الکترونیکی با استفاده از حسگر تصویر، یا بصورت شیمیایی با استفاده از مواد حساس به نور مانند فیلم عکاسی. این در بسیاری از زمینه‌های علم، تولید (به عنوان مثال، فتولیتوگرافی)، و تجارت، و همچنین […]