زیست پزشکی

زیست پزشکی (Biomedicine) یک حوزه تحقیقاتی و کاربردی در علوم پزشکی به شمار میآید که از اصول و مفاهیم زیست شناسی، شیمیایی، فیزیکی و مهندسی استفاده میکند تا بهبود در تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریها و افزایش کیفیت زندگی انسانها را فراهم کند. این حوزه بر در کنار هم قرار دادن دانشهای پایه مختلف به عنوان ابزاری برای تعیین و حل مشکلات پزشکی متمرکز است.

این شاخه با استفاده از فناوریهای نوین مانند ژنتیک مولکولی، بیوانفورماتیک، نانوتکنولوژی و تصویربرداری پزشکی به مطالعه ساختار و عملکرد ارگان‌های زیستی، بیوشیمیایی و ژنتیکی انسانی می‌پردازد و از این طریق روشها و فناوریهای جدیدی برای توسعه داروها، دستگاه‌های پزشکی پیشرفته، تشخیص بیماریها و درمانهای نوین ارائه میدهد.

هدف اصلی آن، ارتقا سلامت و بهبود کیفیت زندگی انسانها از طریق تحقیقات پایه و کاربردی و توسعه فناوریهای نوین است.

زیست شناسی پزشکی
تعریف

زیست پزشکی تعاریف متفاوتی دارد اما یکی از تعاریف استاندارد برای این اصطلاح را میتوان اینگونه عنوان کرد که به معنای پزشکی براساس استفاده از اصول علوم طبیعی و بویژه زیست ‌شناسی و بیوشیمی است. به عبارت دیگر، این پزشکی رشته‌ای است که جنبه‌های بیولوژیکی پزشکی را عمدتاً از طریق تجزیه و تحلیل عوامل ژنتیکی، سلولی، بیوشیمیایی و مولکولی که بخشی از بدن انسان هستند و بیماریهایی که ممکن است بر آن تأثیر بگذارد، مطالعه میکند.

بنابراین، زیست پزشکی از منابع و دانشی استفاده میکند که از سایر زمینه‌ها مانند شیمی، زیست شناسی، فیزیک و حتی ریاضیات سرچشمه میگیرد.

تاریخچه

زیست پزشکی به عنوان یک علم متعلق به علوم پزشکی و بیوشیمی، در طول تاریخ انسانی تکامل و توسعه یافته است. در زیر، به برخی از مهمترین مراحل تاریخچه آن اشاره خواهد شد:

 1. دوران باستان : از زمان باستان، انسانها از مطالعه بدن و بیماریها به عنوان یک جز مهم از زندگی خود آگاهی داشتند. در این دوره، تجربیات سنتی مانند طب کهن و طب فارابی الگوی پزشکی و درمان را تشکیل میدادند. بسیاری از تکنیکها و روشهای درمانی، مانند گیاهان دارویی، جراحی ساده و استفاده از تمرین فیزیکی، درمانهای مبتنی بر تجربه بودند. این دوره شاهد پیشرفتهای مهمی در زمینه پزشکی بود که اساس تکامل حوزه‌ زیست‌ پزشکی را تشکیل داد.
 2. دوران رنسانس : در دوره رنسانس، توجه به علم و کاربرد روشهای علمی در پزشکی افزایش یافت. ابتکاراتی مانند استفاده از لباسها و ماسکهای بهداشتی برای جلوگیری از انتقال عفونتها نشان از تحول در تفکرات پزشکی در این دوره بود.
 3. قرن نوزدهم : با پیشرفت علوم اساسی مانند شیمی، فیزیک و بیولوژی، زیست‌ شناسی به عنوان علم اصلی زیست پزشکی شناخته شد. در این دوره، تفسیری از مفاهیم پزشکی براساس اصول زیستی و شیمیایی ارائه شد.
 4. اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم : با پیشرفت تکنولوژی و فناوری، علم پزشکی به دست‌آوردهای مهمی دست یافت. اختراعاتی مانند رادیوگرافی، آنتی‌بیوتیکها، داروهای شیمیایی و بهبود زایمان از جمله دستاوردهای این دوره محسوب میشوند.
 5. قرن بیست و یکم : در قرن حاضر، به دلیل پیشرفتهای حاصل در علم ژنتیک، بیوتکنولوژی و پزشکی، زیست پزشکی به یکی از حوزه‌های مهم و پیشرفته علوم پزشکی تبدیل شده است. تحقیقات در زمینه ژنتیک، سلولی، مولکولی و نانو موجب به بهبود در تشخیص و درمان بیماریها شده است.

بطور کلی، تاریخچه زیست پزشکی در برگیرنده‌ تکامل و پیشرفت علمی به منظور ارتقا سلامت و بهبود کیفیت زندگی انسانها است و همچنین نقش مؤثری در توسعه‌ درمانهای نوین و نوآورانه دارد.

شاخه های مختلف

زیست پزشکی یک حوزه گسترده‌ است که شامل بسیاری از شاخه‌ها و زیر حوزه‌های مختلف است که هر یک به موارد مختلفی از زیست شناسی، پزشکی و بهبود سلامت مرتبط هستند. در زیر به برخی از شاخه‌های مهم زیست پزشکی اشاره شده است:

 1. بیوشیمی : این شاخه بررسی فرایندهای شیمیایی در سلولها و مولکولهای بیولوژیکی را به منظور درک بهتر از عملکرد سلولها و بافتهای زنده انجام میدهد.
 2. ژنتیک : شناخت و بررسی انتقال و جابجایی ویژگیهای ژنتیکی و اطلاعات ژنتیکی افراد بمنظور درک بهتر از بیماریها و روند وراثت و همچنین توسعه داروهای هدفمند در شاخه ژنتیک انجام میگیرد.
 3. زیست شناسی مولکولی : این حوزه بررسی ساختار و عملکرد مولکولهای زیستی در سلولها و گونه‌های زنده را مورد بررسی قرار میدهد.
 4. فارماکولوژی : این شاخه مطالعه عملکرد داروها بر بدن و نحوه تأثیر آنها بر فرایندهای بیولوژیکی را برعهده دارد.
 5. زیست شناسی سلولی : این حوزه بررسی ساختار و عملکرد سلولها و ارتباط آنها با سایر اجزای زیستی موجود در سلول را مورد بررسی قرار میدهد.
 6. علوم تشخیصی و تصویربرداری پزشکی : این حوزه به استفاده از تکنیکهای تصویربرداری و تشخیصی به منظور تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریها میپردازد.
 7. بیوتکنولوژی : مطالعه و استفاده از سیستمهای بیولوژیکی و سلولی برای ساخت و تولید مواد و فناوریهای مفید در زمینه‌های بهداشتی و پزشکی در حوزه بیوتکنولوژی قرار میگیرد.

همچنین، شاخه‌های دیگری مانند علوم زیستی محاسباتی، علوم تکاملی، علوم محیطی، زیست شناسی مولکولی و … نیز بخشی از زمینه گسترده و گوناگون زیست پزشکی را تشکیل میدهند.

تصویر زیست پزشکی

فارماکولوژی علمی است که به بررسی تاثیر داروها بر بدن میپردازد.

کاربردها

زیست پزشکی به عنوان یک حوزه تحقیقاتی و عملی، دارای کاربردهای گسترده‌ای در علوم پزشکی و بهبود سلامت انسان است. برخی از کاربردهای اصلی آن شامل موارد زیر هستند:

 1. تشخیص و پیشگیری از بیماریها : زیست پزشکی از فناوریهای پیشرفته برای تشخیص سریع و دقیق بیماریها استفاده میکند. در تشخیص و پیشگیری از بیماریها، تکنیکهای ژنتیک مولکولی، تصویربرداری پزشکی و بیوسنسورها بکار گرفته میشوند.
 2. توسعه درمانهای نوین : زیست پزشکی در تحقیقات و توسعه داروهای جدید و درمانهای نوین برای بیماریها بسیار موثر است. زیست پزشکی در زمینه توسعه داروها، درمانهای سلولی، درمانهای ژنتیکی، درمانهای نانو و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.
 3. تحقیقات بالینی : زیست پزشکی به تحقیقات بالینی معتبری در زمینه اثربخشی و ایمنی درمانها، داروها و تکنیکهای درمانی پرداخته و روند توسعه تکنولوژیهای جدید پزشکی را تسریع میکند.
 4. تحقیقات سلولی و مولکولی : زیست پزشکی به مطالعه ساختار و عملکرد سلولها و مولکولهای بیولوژیکی میپردازد که میتواند به توسعه درمانهای سلولی و ژنتیکی کمک کند.
 5. بیوتکنولوژی پزشکی : استفاده از فناوریهای بیوتکنولوژی برای توسعه داروها، واکسنها، درمانهای سلولی و دیگر محصولات پزشکی پیشرفته میپردازد.

بطور کلی، زیست پزشکی بهبود در تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریها، ارتقا سلامت و بهبود کیفیت زندگی انسانها را بدست آورده و در حل مشکلات پزشکی مختلف مؤثر است.

توسعه

تا قرن ۱۹ تئوریهای مولکولی پزشکی شروع به توسعه کردند. در آن زمان کشفهای نوآورانه‌ای در بسیاری از رشته‌های علمی انجام شد که در علم پزشکی نیز تحولات بزرگی ایجاد کرد. رشته‌های کلیدی که زیست پزشکی براساس آنها شکل گرفته است عبارتند از:

 • ژنتیک: مطالعه ژنها، تنوع ژنتیکی و وراثت؛
 • بیولوژی مولکولی: مطالعه مولکول‌ها و فرایندهای مولکولی در سطح سلولی؛
 • بیوشیمی: مطالعه فرایندهای شیمیایی درون ارگانیسم‌های زنده؛
 • میکروبیولوژی: مطالعه میکروارگانیسم‌ها، شامل باکتریولوژی، ویروس‌شناسی و ایمونولوژی؛

برای استفاده از ژنتیک به عنوان مثال؛ در سال ۱۸۶۶ گرگور مندل براساس آزمایشهایی روی گیاهان نخود فرنگی، تئوری وراثت خود را ارائه کرد که بر اساس آن ژنها از جفتهایی تشکیل شده‌اند و هر فرد یک نسخه ژن از هر والد را به ارث میبرند. بعد از آن، در سال ۱۸۶۹، فریدریش میشر برای اولین بار  DNA را جدا کرد  اگرچه در آن زمان هنوز از عملکرد و ویژگیهای این مولکول اطلاعی نداشتند. کار رزالیند فرانکلین، جیمز واتسون و فرانسیس کریک در سال ۱۹۵۲ به کشف ساختار دی‌ان‌ای منجر شد، سپس در سال ۱۹۷۵، فردریک سنگر فناوری را توسعه داد که میتوانست به سرعت دنباله‌های DNA  را توالی یابی کنند.

با گسترش روزافزون اطلاعات در زمینه‌های مختلف پزشکی درک جدیدی از مکانیسمهای بیماریهای مختلف بدست آمد که این امر منجر به استفاده از درمانهای پزشکی مبتنی بر اصول اصلی بیولوژی مولکولی به جای درمانهای پزشکی بر پایه‌ی مشاهدات بیمار شد. درک اساسی مولکولی بیماری نه تنها تشخیصها را بهبود بخشیده است بلکه امکان توسعه درمانهای مبتنی بر شواهد را برای هدفگذاری فرایندهای مولکولی خاص فراهم کرده است.

بطور کلی، یک رشته ترکیبی از علوم زیستی و پزشکی است که به طور گسترده در درمان بیماریها، تشخیص بیماریها، تحقیقات دارویی و بهبود سلامت انسانها استفاده میشود. توسعه زیست پزشکی بهبود عملکرد و کارایی درمانها و روشهای درمانی مبتنی بر دانشهای زیستی از طریق استفاده از فناوریهای پیشرفته و آزمایشهای مولکولی میتواند انقلابی در دنیای پزشکی ایجاد کند.

توسعه زیست پزشکی شامل مهندسی زیست پزشکی (Biomedical Engineering)، ژنومیک، پروتئومیک، بیوانفوماتیک، نانو فناوری، درمانهای مولکولی و سلولی، تحقیقات بر روی سلولهای بنیادی، داروهای هدفمند، توسعه تشخیص دقیق و غیره میشود. این رویکردها و فناوریها به پیشرفت و توسعه درمانهای موثر‌تر، دقیقتر و هدفمندتر برای بیماریها و مشکلات پزشکی منجر میشود.

تصویر سه بعدی از توالی یابی DNA

هدف

هدف این علم، بهبود سلامت انسانها و درمان بیماریها است. این علم تلاش میکند تا با استفاده از دانشهای زیستی و پزشکی، رویکردهای نوین و پیشرفته‌ای را برای تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریها ارائه دهد. از طریق تحقیقات در زمینه ژنتیک، بیوشیمی، بیولوژی مولکولی، میکروبیولوژی و سایر علوم زیستی، علم زیست پزشکی به دنبال شناخت عمیق‌تری از فرآیندهای بیولوژیکی در سلولها و سیستمهای زنده است.

با توجه به پیشرفتهای گسترده در زمینه ژنتیک، بیولوژی مولکولی، بیوشیمی و سایر حوزه‌های مرتبط، زیست پزشکی به دانش و فناوریهای نوینی دست یافته است که امکان ارائه روشهای درمانی هدفمندتر، دقیق‌تر و موثرتر را فراهم میکند. این علم از تکنولوژیهای پیشرفته مانند توسعه داروهای هدفمند، تحقیقات بر روی سلولهای بنیادی، تشخیص دقیق برای بهبود و توسعه روشهای درمانی استفاده میکند. بطور کلی، هدف اصلی زیست پزشکی ایجاد بهبود در سلامت و کیفیت زندگی انسانها از طریق ترکیب دانش زیستی و پزشکی است.

آینده

اگر چه تحول زیست پزشکی بسیار موفق بوده و زمینه‌های مختلف پزشکی را بسیار بهبود بخشیده است، اما هنوز هم مسیر طولانی برای پیشرفتهای بیشتر وجود دارد. یکی از زمینه‌هایی که امروزه در حال توسعه است، ژن درمانی است. ژن درمانی به شناسایی یک ژن معیوب و معرفی یک کپی عملکردی برای درمان بیماری اشاره دارد. این فناوری بیشتر برای اختلالات تک ژنی مانند فیبروز کیستیک یا دیستروفی عضلانی دوشن قابل استفاده است. در صورت موفقیت، این روش میتواند در درمان بسیاری از بیماریهای غیرقابل درمان مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه این علم تمرکز اصلی خود را بر روی پاتولوژی بیماری و درمان بعد از وقوع بیماری دارد. یک پیشرفت بالقوه دیگر در آینده زیست پزشکی، ادغام اقدامات پیش‌بینی و پیشگیری بیماری است. این امر شامل شناسایی افرادی که احتمال مبتلا شدن به یک بیماری خاص در آنها بالا است و توسعه روشهایی برای متوقف کردن توسعه بیماری قبل از وقوع آن میشود. مراقبتهای پیشگیرانه که در حال حاضر انجام میشود اغلب بر اصلاح سبک زندگی استوار است، بنابراین توسعه رویکردی نوین مبتنی بر زیست پزشکی مولکولی میتواند تحول بزرگی در این زمینه ایجاد کند.

آینده علم زیست پزشکی بسیار جذاب و امیدبخش به نظر میرسد زیرا پیشرفتهای بزرگی در این حوزه به دست آمده است و همچنان در حال پیشرفت است. برخی از پیش بینیهای مربوط به آینده علم زیست پزشکی شامل موارد زیر است:

 1. توسعه داروهای هدفمند: با استفاده از رویکردهای جدید در زیست پزشکی مانند ژنتیک، بیوشیمی و بیولوژی مولکولی، احتمالاً داروهای هدفمند تر و کارآمدتری برای درمان بیماریها تولید خواهند شد.
 2. توسعه فناوریهای نوین: پیشرفتها در حوزه تکنولوژی، هوش مصنوعی، تشخیص تصویری و سایر فناوریهای پیشرفته احتمالاً برای تشخیص و درمان بیماریها استفاده خواهند شد.
 3. فرهنگ سلامت: افزایش آگاهی از اهمیت سلامت و پیشگیری از بیماریها ممکن است منجر به تغییر در رفتارهای بهداشتی و سلامتی جامعه شود.
 4. تحقیقات برروی سلولهای بنیادی: تحقیقات بر روی سلولهای بنیادی ممکن است منجر به توسعه روش‌های درمانی نوین برای بیماریهای مختلف میشود.
 5. پزشکی دقیق: رویکردهای پزشکی دقیق مانند ژنتیک پزشکی، پزشکی اختصاصی و شخصی‌سازی درمانها احتمالاً در توسعه و بهبود درمان‌ها تأثیرگذار خواهند بود.

بطور کلی، آینده علم زیست پزشکی نوید بخش است و انتظار می‌رود که با پیشرفت‌های جدید، بیشتر به بهبود و توسعه سلامت جامعه کمک کند.

ژن درمانی