Streck

کمپانی استرک فعالیت خود را از اوایل دهه ۱۹۷۰ در آمریکای مرکزی در حیطه پایداری سلول شروع  و تاکنون با بیش از ۴۰ اختراع ثبت شده  ، تولیدات خود را گسترش و  توسعه داده است . در زمانهای گذشته متغیرهای کمی مانند میزان هموگلوبین خون و حجم متوسط گویچه های سرخ به روش دستی و با استفاده از شمارنده های دستی انجام می گرفت که کمپانی استرک با تولیدات فن آورانه خود با جدا نمودن و تثبیت پلاکتها توانست شمارش اتوماتیک را تسهیل و سیستم دقیقی برای کالیبراسیون دستگاه های شمارش پلاکت ایجاد نماید . امروزه این کمپانی با تولید بیش از ۲۰ محصول قادر است مواد اولیه کمپانی هایی چون Abboh ، Siomens T  ُ Sysmex را تامین و محصولات خود را به بیش از ۱۳۰۰۰ آزمایشگاه در ۶۵ کشور جهان صادر نماید.

Untitled-1