ریز آرایه های بافتی

Backup_of_Untitled-122

ریز آرایه های بافتی

  • توضیحات

توضیحات

ریز آرایه های بافتی

روشی کاملا نوین و مقرون به صرفه در تحقیقات پاتولوژی و مولکولی است.

یکی از جدیدترین تحولات در تحقیقات پاتولوژی استفاده از دستگاه ریزآرایه های بافتی است،

مطالعه و بررسی نمونه های بافتی در پاتولوژی، فرایند زمان بر و خسته کننده آماده سازی هیستولوژی، ناهمگونی بافت ها، محدودیت تعداد نمونه های بافتی، گران بودن آنتی بادی ها و مواد مصرفی و در نهایت فرآیند طولانی آنالیز بافت عواملی هستند که مانعی در مسیر دقت علمی و آماری مطالعات مربوط به بافت ها به شمار می آیندو ریزآرایه های بافتی یا TMA راه حلی بالقوه برای هر یک از این مشکلات محسوب می شود.

مهمترین مزیت کاربرد این روش توان حداکثر استفاده از بافت جهت مطالعه است.

هر بلوک بافتی استاندارد اغلب به ما امکان 60 تا 80 برش را می دهد (بر حسب توانایی تکنسین) و این امر به حداکثر 80 مطالعه تحقیقاتی روی هر بلوک بافتی می انجامد، در حالی که TMA   امکان تعداد بیشتری نمونه برداری از هر بلوک تومور را به ما می دهد و انسجام هیستولوژیک بافت تومورال را نیز حفظ و  بافت اصلی نیز برای تشخیص و برش های بعدی قابل استفاده است که این امر تعداد فعالیت های آزمایشی ای را که می توان روی هر تومور انجام گیرد؛ افزایش می دهد چرا که هر بلوک TMA می تواند تا 200 مرتبه برش داده شود. بدین ترتیب می توان به جای 60 تا80 آزمایش، 60000 تا 80000 ( تا 1000 برابر) آزمایش انجام داد.

قابلیت تکرار پذیری و همگونی نتایج آزمایش از دیگر مزیت های استفاده از ریز آرایه ها است به طوری که نمونه های بافتی قرار گرفته در یک آرایه شرایط یکسان و همزمانی را برای مراحل مختلف آزمایش ایمونوهیستوشیمی از جمله بازیابی آنتی ژن و تاثیر مواد به وجود می آورند. همچنین این امر  میزان تغییر پذیری طبیعی اسلاید به اسلاید که در روش قدیمی به علت انجام مراحل فرایند آماده سازی و برش بافت در شرایط متفاوت ایجاد می شود را می تواند کاهش دهد.

از آنجا که تنها یک اسلاید تعداد زیادی از نمونه های بافتی را در بر می گیرد، مقدار اندکی مواد جهت رنگ آمیزی گروه زیادی از بافت ها لازم است و این صرفه جویی زیادی برای آزمایشگاه از نظر آنتی بادی و مواد مصرفی است.

آنالیز سریعتر و صحیح تر بافت ها با دستیابی بیشتر به آنالیز خودکار و استفاده از کنترل های داخلی در TMA انجام می شود و به این طریق می توان بافت را سریعتر و بادقت بیشتر آنالیز کرد و زمانی که پاتولوژیست در مورد کل بافت نظر می دهد؛ ممکن است در مورد تعیین میزان شدت رنگ آمیزی دچار خطا شود، اما آنالیز مناطق کوچک بافتی یک آرایه TMA سریع تر و دقیق تر است.

یکی از مزایای آن آسان کردن آنالیز دسته ای از تومورها در مسیرهای گوناگون و مارکر های متعدد است که تولید اطلاعات در مورد TMAبا مارکر های زیاد طبقه بندی نتایج را امکان پذیر می کند، همانند آنالیزی که با اطلاعات ریزآرایه ای cDNA برای ایجاد دسته ها و گروه هایی از تومور ها با بیان یک بیومارکر اختصاصی و یا طبقه بندی بیماری انجام شده است.

ریزآرایه های چند بافتی منبع بسیار خوبی برای تعیین این موضوع است که چه نوع توموری بیومارکر مورد نظر را دارا می باشد. همچنین معتبر ساختن مارکرهای تشخیص و پیش بینی سرطان، به حداقل رساندن تفاوت های حاصل از شرایط متفاوت آزمایشگاهی و آنالیز توسط بررسی کنندگان مختلف از دیگر کاربرد های استفاده از این دستگاه است.

یکی از استفاده های قابل توجه  TMA در آینده  آنالیز تعداد بسیاری از ژن ها یا پروتئین ها به منظور تشخیص هدف به روشی مانند آنچه برای آرایه های TMA به کار رفته است می باشد.

اهداف بالقوه می توانند شامل ژن های شناخته شده (مسیرهای ویژه، گروه های کاربردی و یا ژن های شناخته شده مربوط به کارسینوم)، کشف ژن های ناشناخته در TMA ، گردآوری نتایج بسیاری از مارکرهاست.

با بهره مندی از مزیت بررسی انبوه تومورها، پی بردن به روابط یا اهدافی که یافتن آنها با استفاده از آرایه ها بر پایه اسیدنوکلئیک آسان نیست، امکان پذیر می شود. همچنین محققان با استفاده از ریزآرایه ها در حال آنالیز بافت حیوانات ترانس ژنیک هستند تا بتوانند به ارزیابی سریع و همزمان وضعیت بیان ژن های موردنظر در بسیاری از انواع بافت های مختلف دست یابند.

TMA می تواند جهت مطالعه بافت قلبی عروقی، عصبی، چربی و یا بافت التهابی ساخته شود

رده های سلولی و خونی در TMA راه ارزشمندی را برای بررسی هم زمان بیومارکرهای مورد نظر کنترل می کنند و به عنوان پایه ای برای مطالعات خودشان فراهم می آورند . همچنین TMA می توانند به صورت اختصاصی تجزیه دقیق را فراهم کند تا جهت بررسی موتاسیون ژن های مورد نظر به ترتیب قرار گیرند.

تکنولوژی TMA به زودی معیارهای استاندارد مطالعه بر روی پروتئین های بافت ها به خصوص بافت های پارافینه را تغییر اساسی خواهد داد چرا که امروزه بیش از 250 مقاله گزارش شده که برای بررسی RNA و DNA و یا بیان پروتئین روی تعداد زیادی از نمونه های بافتی از  TMA استفاده کرده اند.