کارگاه ها

قـابل توجـه پـژوهشگـران و دانشجويـان محتـرم رشتـه هـاي پـايـه زيـست شنـاسي و پـزشـكي …

– بدينوسيله به اطلاع پژوهشگران و دانشجويان محترم رشته هاي پايه زيست شناسي و پزشكي مي رساند :

گــــروه پـــارس ژن پـــويــا  در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي ، در حال برگزاري كارگاه هاي آموزشي تخصصي كوتاه مدت توسط اساتيد مجرب مي باشد.
قابل ذكر است در پايان هر دوره آموزشي ، در صورت موفقيت دانش پژوهان در آزمون پاياني ، گواهينامه پايان دوره اعطا مي گردد .

– ليست كارگاه هاي در حال برگزاري به شرح ذيل مي باشد:
نام دوره  مدت دوره  زمان برگزاري پيش نيازها   نام و سوابق استاد هزينه دوره (ريال) گواهينامه  پذيرايي
طراحي پرايمر 1 روزه  پس از تكميل شدن ظرفيت اعلام خواهد شد  آشنايي با اصول اوليه ژنتيك مولكولي و پايگاه هاي داده مانند:Ensemble , NCBI

 

 

نام دوره مدت دوره زمان برگزاري پيش نيازها مدرس هزينه دوره (ريال) گواهينامه پذيرايي
طراحي پرايمر 1 روزه پس از تكميل شدن ظرفيت اعلام خواهد شد آشنايي با اصول اوليه ژنتيك مولكولي و پايگاه هاي داده مانند:Ensemble , NCBI  دکتر كيومرث سليمي نژاد (رزومه) 1,500,000 دارد دارد

–  اصول طراحي پرايمر شامل سرفصلهاي ذيل مي باشد:

1-طراحي پرايمرهاي اختصاصي در تكنيك PCR

2-طراحي پرايمرهاي اختصاصي در تكنيك Real Time – PCR براي بررسي بيان ژن

3-طراحي پرايمر هاي اختصاصي در تكنيك RFLP – PCR

4-طراحي پرايمرهاي اختصاصي در تكنيك ARMS – PCR

5-آموزش Primer Blast

6-آموزش نرم افزار Primer 3

7-آموزش نرم افزار Gene Runner

-جهت ثبت نام كار گاه ها فرم ذيل را دانلود و پس از تكميل نمودن به آدرس ايميل info@parsgene.com ارسال فرماييد:

– جهت دانلود فرم ثبت نام لطفا  اینجا كليك كنيد.