هیئت مدیره


مدیر عامل

مدیرعامل :  محمدرضا سجودی

تلفن همراه : ۰۹۱۲۴۸۳۳۳۵۷

ایمیل : reza@parsgene.com


مدیر فروش

مدیر فروش :  امیر احمدی

تلفن همراه : ۰۹۱۲۲۰۲۴۱۵۱

ایمیل : sales@parsgene.com


مدیر فنی

مدیر فنی :  علی کاکاوند

تلفن همراه : ۰۹۳۶۱۶۶۹۲۳۶

ایمیل : support@parsgene.com


مدیر مالی

مدیرمالی : ملیحه سلیمانپور

ایمیل : mali@parsgene.com