اخبار

کنگره و نمایشگاه ها

سال ۱۳۹۵:

نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی – ۳۱ فروردین لغایت ۳ اردیبهشت ماه ۹۵

نوزدهمین نمایشگاه Iran Health – ۲۶ اردیبهشت لغایت ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۵

کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی – اردیبهشت ماه ۹۵

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران – ۱خرداد لغایت ۳ خرداد ماه ۹۵

کنگره رویان – ۹۵

کنگره پاتولوژی – ۹۵

سال ۱۳۹۴:

ششمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل یزد – ۲۸ فروردین لغایت ۳۰ فروردین ماه ۹۴

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ، اولین مسابقه بین المللی عکس میکروسکوپی دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۵ اردیبهشت لغایت ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۴

شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران – ۳ شهریور لغایت ۵ شهریور ماه ۹۴

شانزدهمین جشنواره و کنگره بین المللی رویان – ۱۱ شهریور لغایت ۱۳ شهریور ماه ۹۴

هفدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه – ۴ آذر لغایت ۶ آذرماه ۹۴

سال ۱۳۹۳:

پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران – ۴ شهریور لغایت ۶ شهریور ماه ۹۳

پانزدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان – ۱۲ شهریور لغایت ۱۴ شهریور ماه ۹۳

سال ۱۳۹۲:

هفتمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران – فروردین ماه ۹۲

پنجمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل یزد – از ۲۸ فروردین ماه لغایت ۳۰ فروردین ماه ۹۲

نمایشگاه جانبی هفتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی ایران ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز – ۲۷ مهر لغایت ۲۹ مهر ماه ۹۲

سال ۱۳۹۱:

دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران – ۱ خرداد لغایت ۳ خرداد ماه ۹۱

کنگره دانشگاه آزاد اسلامی

سال ۱۳۹۰:

سومین همایش ملی ، ایمنی ، زیستی و مهندسی ژنتیک ۲۳ خرداد لغایت ۲۵ خرداد ماه ۹۰

دومین کنگره ژنتیک پزشکی ایران ۳۰ خرداد لغایت ۳۱ خرداد ماه ۹۰

نمایشگاه جانبی کنگره بین المللی رویان – ۱۶ شهریور لغایت ۱۸ شهریور ماه ۹۰

چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین – ۲ آبان لغایت ۳۰ آذر ماه ۹۰

سال ۱۳۸۹ :

  1. یازدهمین کنگره ژنتیک ایران – ۱ خرداد لغایت ۳ خرداد ماه ۸۹
  2. دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماری های آبزیان – ۴ آبان لغایت ۵ آبان ماه ۸۹

 

سال ۱۳۸۸:

دومین کنگره بین المللی و هفتمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران – ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت ماه ۸۸

دهمین کنگره سراسری بیوشیمی و سومین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی – ۲۰ تیر تا ۲۳ تیر ماه ۸۸

نمایشگاه Iran med Lab

کنگره نوروژنتیک – زمستان ۸۸

کنگره پاتولوژی – زمستان ۸۸

سال ۱۳۸۷:

کنگره زیست شناسی دانشگاه تهران – تابستان ۸۷